PRODUKTY DLA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ

certus

POBIERZ AKTUALNY CENNIK PRODUKTÓW CERTUS

kostka brukowa beton

Betonowe kostki brukowe Behaton i Holland

Ciągłe odbojniki na całych długościach ścianek
wzmacniają nawierzchnię i czynią
ją bardziej odporną na duże obciążenia.

płyta antypoślizgowa

Płyty chodnikowe

Podłużny odbojnik ułatwia układanie nawierzchni
oraz gwarantuje trwalszy efekt.

krawężniki materiały budowlane

Krawężniki

Wykonane z wysokiej jakości betonu
na bazie kruszyw łamanych, gwarantują
ponadnormatywną trwałość.

element brzegu nawierzchni

Obrzeża

Zwiększają trwałość nawierzchni wykonanej
z kostki lub płyt chodnikowych.

koryto budowa

Koryta ściekowe

Wysoka jakość betonu oraz zastosowanie
kruszyw łamanych gwarantują ponadnormatywną trwałość.

ażur powierazchnia biologicznie czynna

Płyty z powierzchnią biologicznie czynną Ażur, Hydrostone, Jomb

Odprowadzaniu opady atmosferyczne do gruntu
oraz stwarzają korzystne warunki do wzrostu.

Podbudowy stablizacje podsypki

Skład każdej podbudowy, podsypki
czy stabilizacji jest opracowywany tak,
aby uzyskać optymalne zagęszczenie pod nawierzchnią.

Certus

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa,
tel.: 22 519 43 56, 22 519 43 60, faks: 22 519 43 52

Menu