STACJA KAZIMIERZ

Lokalizacja:
WARSZAWA

Wykorzystane produkty:
CONCRETE FASHION 75_50 | CONCRETE FASHION 75_25 | PANTEON PLUS

Wspólna przestrzeń przeznaczona dla mieszkańców w obrębie osiedla nie ma nic wspólnego z monotnią. Place wewnętrzne i chodniki zarysowane przez ciekawie skomponowane nawierzchnie, murki, rzeźby i zieleń stanowią ciekawe w odbiorze przestrzenie pośrednie.

Odpowiednio ułożone płyty podkreślają przejściowy charakter miejsc znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie wejść do budynków. Ponadto, za ich pomocą uwypuklono zróżnicowany charakter poszczególnych fragmentów przestrzeni. Jednocześnie owo uwypuklenie nie kłóci się z jasno wytyczonymi szlakami komunikacyjnymi między wszystkimi kluczowymi punktami budynków.

Certus

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa,
tel.: 22 519 43 56, 22 519 43 60 faks: 22 519 43 52

BULWARY WIŚLANE
BUSINESS GARDEN
Menu