RYTM
NAWIERZCHNI

Lokalizacja:
GRANICA

Wykorzystane produkty:
SYSTEM 22.5 JASNOSZARY

Realizacja projektu z Systemu 22.5 to przykład jak najprościej uzyskać spójną i nieagresywną w odbiorze nawierzchnię. Dwa formaty 22,5×33,5 oraz 22,5×44,5 ułożone na całym podjeździe z takim samym przesunięciem płyt względem siebie dały efekt swoistego rytmu i uporządkowania. Betonowy odcień nawierzchni współgra z jasnym kolorem ogrodzenia i elewacji.

Certus

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa,
tel.: 22 519 43 56, 22 519 43 60 faks: 22 519 43 52

DWÓR W KRUBKACH-GÓRKACH
WYSOKA ESTETYKA DETALU
Menu