APARTAMENTY MARYMONT

Lokalizacja:
WARSZAWA

Wykorzystane produkty:
SYSTEM 16 | SYSTEM 9

Proste bryły budynków dzięki dobrym proporcjom i drewnianym detalom są bardzo dobrze osadzone w otaczającym miejskim krajobrazie i bardzo przyjemne w odbiorze. Projekt otoczenia jest kontynuacją tej samej estetycznej myśli . Zastosowano dwa spójne ze sobą materiały nawierzchniowe System 9 i System 16. Obydwie typy nawierzchni mają takie same długości w poszczególnych pięciu płytach, różnią się tylko szerokością (czyli System 9 – szerokość 9 cm; System 16 – szerokość 16 cm). Ścieżki zostały uformowane z płyt jasnoszarych i grafitowych. W efekcie uzyskano efekt przejścia od szerokich, prostych rysów fug do gęstych i wyrazistych.

Certus

ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa,
tel.: 22 519 43 56, 22 519 43 60 faks: 22 519 43 52

ALCHEMIA
BOUTIQUE PARK
Menu